Verslag ALV Longa

Op 22 maart vond de jaarlijks algemene ledenvergadering van Longa plaats in de Musketon.
In het bijzijn van een vijftiental leden is er teruggeblikt op het afgelopen jaar waarin we als club uit de Coronaperiode opkrabbelden en het Longa-gevoel weer lieten bloeien. Ook is de financiële situatie van Longa besproken en hebben we vooruitgekeken naar het komend jaar. Belangrijke punten hierbij zijn het vergroten van de ouderbetrokkenheid bij activiteiten (Longa zijn we allemaal) en ook het stabiliseren van de professionaliteit en continuïteit van onze leiding. Wij nodigen je graag uit het hele verslag verder te lezen via onze website. Log in met je ledenaccount en het verslag is te lezen als bijlage bij dit bericht.  Mocht je vragen hebben neem vooral contact met ons op via bestuur@longa-utrecht.nl

Weet je niet hoe je moet inloggen? Lees de handleiding, en kom daarna terug naar dit nieuwsbericht om de notulen te lezen!
Account Ledenportaal & Website · Longa Utrecht (longa-utrecht.nl)

 

 

Afbeelding van mensen rond een tafel

Nieuws Overzicht