Maandelijkse contributie inning

Tot dusver werd de contributie voor Longa in tweemaandelijkse termijnen geïnd (5 keer per jaar, niet in juli/augustus). Dit zal veranderen en na de zomer zullen wij maandelijks gaan incasseren.

In de loop der jaren hebben we als vereniging hier veel commentaar op ontvangen, veel ouders ervaren dit als verwarrend en spraken een voorkeur voor een maandelijkse inning uit. Dit onderwerp is ook ingebracht en besproken tijdens de laatste ALV. Uiteindelijk is besloten dat met ingang van komend seizoen de inning zal veranderen naar een maandelijkse inning (nog steeds met uitzondering van juli/augustus).  De eerste maand waarover we contributie vragen is de maand september. De incasso voor deze maand zullen we uitvoeren eind augustus,

 

Nieuws Overzicht