Bestuur

Het bestuur van Longa stelt zich ten doel onze gymnasten een prettige en veilige omgeving te bieden. Daarbinnen kunnen al onze leden zich op hun eigen niveau ontwikkelen.

continuïteit waarborgen | inkomsten en uitgavenHet bestuur van Longa wil de continuïteit van de vereniging waarborgen. We sturen intensief op inkomsten en uitgaven. Hiervoor hebben we onder andere de incasso van de contributie uitbesteed aan een professionele externe partij. Daarnaast probeert Longa actief gebruik te maken van derde geldstromen, zoals inkomsten uit de Grote Clubactie en Sponsorkliks.

Samenstelling bestuurHet bestuur van Longa bestaat uit:

  • een voorzitter
  • een penningmeester
  • een secretaris
  • drie algemene bestuursleden.

Het bestuur van Longa wordt bij het aansturen van de vereniging ondersteund door een aantal  'oudervrijwilligers'  en vanzelfsprekend haar trainsters en trainers.

Vrijwilligers Overzicht