Bestuur

Het bestuur van Longa stelt zich ten doel onze gymnasten een prettige en veilige omgeving te bieden waarbinnen al onze leden zich op hun eigen niveau kunnen ontwikkelen.

Het bestuur van Longa wil de continuïteit van de vereniging waarborgen door intensief te sturen op uitgaven en inkomsten. Hiertoe is o.a. de incasso van de contributie uitbesteed aan een professionele externe partij en probeert Longa actief gebruik te maken van derde geldstromen (bijvoorbeeld inkomsten uit de Grote Clubactie en Sponsorkliks).
Het bestuur van Longa bestaat uit een voorzitter, een penningmeester, een secretaris en drie algemene bestuursleden. Het bestuur van Longa wordt bij het aansturen van de vereniging ondersteund door een aantal  "oudervrijwilligers"  en vanzelfsprekend haar trainsters en trainers.

Vrijwilligers Overzicht