Grote clubactie

De nationale Stichting Grote Clubactie helpt verenigingen en instellingen in heel Nederland hun doelen te verwezenlijken door middel van een jaarlijkse loterij.

Longa doet al heel wat jaren mee met deze actie en dit voorziet in een deel van de kosten. Ieder jaar wordt er gekeken waarvoor de opbrengst kan worden ingezet om zo met het doel de leden te kunnen enthousiasmeren.

Als vrijwilliger voor Longa verzorgt de coördinator voor de Grote Clubactie een aantal taken verspreid over het kalenderjaar. Aangezien de omvang zijn deze taken het best te verdelen over 2 personen. Naast deze vaststaande taken verloopt de communicatie over de actie of actie gerelateerde onderwerpen via deze vrijwilliger(s).

Taken verdeeld over het jaar:

  • april: bestellen lotenboekjes
  • augustus: ontvangen bestelde materialen en voorbereiden start van de actie
  • september: begin september informeren train(st)ers en aanleveren materialen in de turnzaal en eind september aftrap van de actie geven
  • oktober: alle lotenboekjes inzamelen en invoeren in het systeem van de Grote Clubactie
  • november: informeren winnaars van de verenigingsgebonden verkoopwedstrijd/afhandelen aanschaf gewonnen prijzen en resultaat communiceren via de website
Vrijwilligers Overzicht