Grote clubactie

De Nationale Stichting Grote Clubactie helpt verenigingen en instellingen in heel Nederland hun doelen te verwezenlijken door middel van een jaarlijkse loterij.

Longa doet al jaren mee met de Grote Clubactie. Dit voorziet in een deel van onze kosten. Ieder jaar kijken we waarvoor we de opbrengst kunnen inzetten met het doel onze leden te enthousiasmeren.

Vrijwilliger coördinator Grote Clubactie

Als vrijwilliger voor Longa verzorgt de coördinator voor de Grote Clubactie een aantal taken verspreid over het kalenderjaar. Gezien de omvang zijn deze taken het best te verdelen over twee personen. Naast deze vaststaande taken verloopt de communicatie over de actie en gerelateerde onderwerpen via deze vrijwilliger(s).

Takenpakket over het jaar

  • april: bestellen lotenboekjes
  • augustus: ontvangen bestelde materialen en voorbereiden start van de actie
  • begin september: informeren train(st)ers en aanleveren materialen in de turnzaal
  • eind september: aftrap van de actie geven
  • oktober: alle lotenboekjes inzamelen en invoeren in het systeem van de Grote Clubactie
  • november: informeren winnaars van de verenigingsgebonden verkoopwedstrijd, afhandelen aanschaf gewonnen prijzen en resultaat communiceren via de website
Vrijwilligers Overzicht