Corona update 14 december 2020

Naar aanleiding van de persconferentie van vanavond melden wij u dat vanaf morgen 15 december 2020 tot en met 19 januari 2021 alle trainingen en lessen van Longa komen te vervallen. Wij verwachten u na de persconferentie van 12 januari 2021 meer te kunnen vertellen over het wel of niet hervatten van de lessen na 19 januari 2021.

Een harde boodschap voor al onze leden en onze trainsters en trainers. Dit jaar heeft op sportief gebied niet datgene gebracht wat we als leden, ouders, trainsters en trainers, vrijwilligers en bestuur voor ogen hadden in het jaar na ons geweldige jubileumjaar. Wij gaan er van uit dat het jaar 2021 een jaar wordt waarin we weer met z’n allen zorgeloos kunnen gaan sporten en weer aan wedstrijden kunnen deelnemen. Wij gaan er ook vanuit dat wij in 2021 weer activiteiten kunnen gaan organiseren waarin we elkaar kunnen ontmoeten en we weer plezier met elkaar kunnen maken. Allemaal activiteiten die van Longa meer maken dan alleen een turn- en gymnastiekvereniging en ons binden en boeien.

Voor nu geldt dat we onze verenigingsactiviteiten en trainingsaanbod in ieder geval tot en met 19 januari 2021 moeten opschorten. Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben, aarzelt u dan niet contact met ons op te nemen.

Namens de trainsters, de trainers, de vrijwilligers en het bestuur van Longa Utrecht wensen wij u veel sterkte toe in de komende periode. Voor alles wensen wij u ondanks alles prettige feestdagen en een gezond en gelukkig 2021 toe. Tot volgend jaar!

Met vriendelijke groet,

Bestuur Longa Utrecht

Nieuws Overzicht