Contributie & ALV

Beste leden van Longa,

Allereerst wensen wij u een gelukkig en gezond 2021! In onze nieuwsbrief van 14 december 2020 spraken wij de verwachting uit dat wij na de persconferentie van 12 januari u een nieuw bericht konden sturen over het wel of niet voortgaan van de turn- en acrolessen na 19 januari 2021. Inmiddels is duidelijk geworden dat voorlopig geen reguliere turn- en acrolessen kunnen worden georganiseerd. Een aantal van onze trainsters organiseren wel online-lessen of experimenteren met buitenlessen, maar meer is helaas op dit moment niet mogelijk.

Contributie
Het bestuur heeft daarom besloten vanaf januari 2021 voorlopig alleen de basiscontributie bij haar leden in rekening te brengen. Zodra de lessen weer volledig kunnen worden opgestart zal ook de normale contributie weer in rekening worden gebracht. U ontvangt hierover separaat bericht.

Algemene Ledenvergadering (ALV)
De eerder uitgestelde ALV vindt -digitaal- plaats op 18 februari 2021. Het bestuur heeft hiertoe besloten omdat niet duidelijk is wanneer deze weer fysiek plaats kan vinden. U dient zich hiervoor aan te melden via onze website. Hier vind u ook de agenda en eventuele stukken. Aanmelden kan via de link in de agenda. (wel eerst aanloggen, zie ledenportaal)

Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Longa

Nieuws Overzicht