Kleurenturnen: Van beter leren bewegen tot beter leren turnen

Tijdens de recreatielessen van Longa werken de leden aan de ontwikkeling van
motorische en fysieke vaardigheden van beter leren bewegen tot beter leren turnen, volgens
de principes van het lessysteem “Kleuren Turnen”.
De lessen worden zo ingericht dat ieder lid zich ontwikkelt. In de basis gaat dit om het
verbeteren van motorische vaardigheden. Met de basisprincipes van bewegen op zak, kan
het kind doorgroeien om een turnster te worden.
Het systeem is gebaseerd op het van niveau van bewegen. Binnen de paarse opstartles
wordt bekeken wat het niveau van het nieuwe lid is. De laagste kleur (Lila) gaat om beter
leren bewegen. De hogere kleuren gaan om het leren turnen.

Kinderen zullen tijdens de lessen aan doelen gaan werken die passen in de kleur waarin ze zijn ingedeeld. Een doel behalen betekent dan natuurlijk ook dat deze kan afkruisen in het doelenboekje dat je krijgt!

In de lagere niveaus wordt er geoefend voor Diploma Turndagen. Op deze dagen laten de kinderen aan de ouders zien wat ze hebben geoefend en kunnen ze een diploma halen. Op het diploma wordt de voortgang gemeten van een kind door te jureren op: ik kan het nog niet, ik kan het met hulp, ik kan het zelf, ik kan het zelf met de juiste houdingen en ik kan het zelf technisch goed uitgevoerd. Op deze manier wordt het leerproces inzichtelijk. Het is een positieve stimulering om het bij de volgende Diploma Turndag weer wat beter te doen en zijn/haar ontwikkeling te tonen.

Zie voor nog meer informatie en filmpjes hun website https://kleurenturnen.nl/

Nijntje en Longa - bewegen met Beweegdiploma Overzicht