Kleurenturnen: Van beter leren bewegen tot beter leren turnen

Tijdens de recreatielessen van Longa werken de leden aan de ontwikkeling van motorische en fysieke vaardigheden. Van beter leren bewegen tot beter leren turnen, volgens de principes van het lessysteem 'Kleuren Turnen'. De lessen worden zo ingericht dat ieder lid zich ontwikkelt. In de basis gaat dit om het verbeteren van motorische vaardigheden.

Doorgroeien

Met de basisprincipes van bewegen op zak, kan je kind doorgroeien om een turnster te worden. Het systeem is gebaseerd op het niveau van bewegen. Binnen de paarse opstartles bekijken we wat het niveau van het nieuwe lid is. De laagste kleur (Lila) gaat om beter leren bewegen. De hogere kleuren gaan om het leren turnen.

Kinderen werken tijdens de lessen aan doelen die passen in de kleur waarin ze zijn ingedeeld. Een doel behalen betekent dan natuurlijk ook dat je deze kan afkruisen in het doelenboekje dat je krijgt!

Leerproces inzichtelijk

In de lagere niveaus wordt er geoefend voor Diploma Turndagen. Op deze dagen laten de kinderen aan de ouders zien wat ze hebben geoefend en kunnen ze een diploma halen. Op het diploma wordt de voortgang gemeten van je kind door te jureren op:

  • ik kan het nog niet
  • ik kan het met hulp
  • ik kan het zelf
  • ik kan het zelf met de juiste houdingen
  • ik kan het zelf technisch goed uitgevoerd.

Op deze manier wordt het leerproces inzichtelijk. Het is een positieve stimulering om het bij de volgende Diploma Turndag weer wat beter te doen en je ontwikkeling te tonen.

Zie voor meer informatie en filmpjes de website Kleuren Turnen - Van beter leren bewegen tot beter leren turnen.

Nijntje en Longa - bewegen met Beweegdiploma Overzicht