Algemene Leden Vergadering: Save the Date!

Zet woensdag 23 maart vast in je agenda. Dan houden we weer onze jaarlijkse ALV. We nodigen alle gymnasten en ouders van harte uit hierbij aanwezig te zijn. De officiële uitnodiging met exacte tijd, plaats en meer informatie volgen later.

Nieuws Overzicht