Uitnodiging ALV 23 maart

Wij willen jullie, ouders, leden en trainers van harte uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering van Longa. Fijn dat we dat gewoon weer fysiek kunnen doen, zodat we samen na afloop nog even een drankje kunnen drinken. In een uurtje brengen we jullie op de hoogte hoe het afgelopen jaar is gelopen en hoe we het komende jaar voor ons zien. Het gaat hierbij natuurlijk om de sportieve (en recreatieve) inspanningen, maar ook over het financiële plaatje van de club.

 • Wanneer: woensdagavond 23 maart 2022                                     
 • Tijd: 20.00 – 21.00 uur met aansluitend een drankje
 • Locatie: de Musketon, Hondsrug 19, 3524 BP Utrecht

Het was weer een heel bijzonder jaar, met constant aanpassingen voor de leden, trainers en assistenten. We zijn heel blij met deze flexibiliteit van trainers en gymnasten. 

We horen graag op deze ALV hoe jullie dit hebben ervaren en of jullie nog tips en ideeën voor ons hebben. 

Agenda

 1. Opening en welkom
 2. Notulen vorige ALV 3 februari 2021
 3. Financiële zaken, verantwoording 2021, begroting 2022
 4. Korte terugblik van turnen en acrogym op het afgelopen jaar
 5. Bestuurszaken, onder andere dringende aandacht voor de vacatures voor nieuwe bestuursleden.
 6. Hoe staat het met de leiding, voortgang buurtsportcoach.
 7. Wat staat er op het programma tot aan de zomer?
 8. Afsluiting

We hopen jullie te zien op 23 maart, als betrokkene bij de sportclub van jullie kind. Tot dan!

Met vriendelijke groeten, 

Bestuur Longa, bestaande uit Heidi van Wezel, Marco Ramaekers, Marcel Kaufmann en Lianne Schröder

Nieuws Overzicht