Corona update 16 oktober 2020

Beste gymnasten en ouders,
Naar aanleiding van de persconferentie en de aangescherpte maatregelen willen wij u graag informeren over de wijze waarop Longa hiermee omgaat. Uitgangspunt is dat de trainingen voor de trainers en gymnasten veilig zijn. We willen hierin geen risico’s nemen.

Wanneer wel of niet trainen?

Alle gymnasten en trainers die geen gezondheidsklachten hebben, zijn welkom in de les. We blijven hiervoor de richtlijnen van het RIVM volgen. Bij klachten die kunnen wijzen op corona zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, plotseling verlies van reuk of smaak, verhoging, koorts of benauwdheid, kan er niet getraind worden. Indien een gezinslid wordt getest op Corona blijft de gymnast of trainer ook thuis. 
Groepsgrootte
Met uitzondering van de Acro-selectie zijn de groepen niet groter dan 30 personen. De Acro-selectie zal daarom de trainingen opspitsen. Ouders en gymnasten zijn hierover ondertussen geïnformeerd.

Ouders in de zaal?

Helaas mogen ouders nog niet de zaal in (m.u.v. ouder/kind gym). Dit betekent dat u uw kind bij de zaal afzet. Kinderen worden daar ontvangen door de (assistent)trainers. Mocht u iets willen bespreken, dat kunt u telefonisch contact opnemen met de trainer. Tijdens de les is de trainer uiteraard niet beschikbaar voor telefonisch overleg.

Kleedkamers en afstand houden

In de zaal en kleedkamers hanteren we éénrichtingsverkeer. Onze dertienplussers dienen buiten de zaal afstand te houden tot volwassenen, onderling is deze afstand niet nodig. Tijdens de training is het niet noodzakelijk om afstand te houden. De trainers kunnen hierdoor gewoon helpen bij een onderdeel.

Hygiëne en ventilatie

Handen worden regelmatig gewassen, in ieder geval bij binnenkomst en als de kinderen naar huis gaan. Hiervoor zijn papieren doekjes en handzeep aanwezig. De toestellen en materialen worden met regelmaat schoongemaakt.
Voor extra ventilatie zetten we zoveel als mogelijk ramen en deuren open. Let op, de voordeur blijft gesloten, dit i.v.m. ongewenste bezoekers.

Contributie

Veel leden moeten zo nu en dan een training overslaan door de corona beperkingen. Het bestuur had al eerder besloten om de contributie voor de trainingsuren op te schorten, voor de periode september/oktober innen wij wederom alleen de basiscontributie. Uiteraard houden wij de omstandigheden nauwlettend in de gaten. Voor de inning van de periode november/december zullen wij opnieuw een besluit nemen over de contributie, waarbij wij ook rekening moeten houden met de financiële positie van Longa.

We willen u vragen de richtlijnen met uw kind door te nemen. Bedankt voor uw vertrouwen en begrip voor de keuzes die we nu soms moeten maken. 
Sportieve groeten,
Bestuur Longa Utrecht