­

Het bestuur van Longa stelt zich ten doel onze gymnasten een prettige en veilige omgeving te bieden waarbinnen al onze leden zich op hun eigen niveau kunnen ontwikkelen. Longa is er voor zowel de recreatieve tak als voor diegenen die op een meer competatief niveau willen sporten. Hiertoe investeert het bestuur in opleiding en training van onze trainers en trainsters, werkt zij binnen Utrecht samen met de andere turnverenigingen binnen Turn4U en streeft zij naar goede en geschikte turnlokaties in Utrecht-Zuid. 
Het bestuur van Longa wil de continuïteit van de vereniging waarborgen door intensief te sturen op uitgaven en inkomsten. Hiertoe is o.a. de incasso van de contributie uitbesteed aan een professionele externe partij en probeert Longa actief gebruik te maken van derde geldstromen (bijvoorbeeld inkomsten uit de Grote Clubactie en Sponsorkliks).
Het bestuur van Longa bestaat uit een voorzitter, een penningmeester, een secretaris en drie algemene bestuursleden. Het bestuur van Longa wordt hierbij ondersteund door een aantal  "oudervrijwilligers"  en vanzelfsprekend haar trainsters en trainers.

Aanmelden nieuwsbrief

Nijntje beweegdiploma

KNGU Online Keurmerk

Sponsorkliks

­