­

Beste leden van Longa,
Naar aanleiding van de persconferentie dinsdag heeft het bestuur zich vanavond gebogen over de vraag of – en zo ja hoe- er weer begonnen kan worden met het geven van trainingen. Ook in afstemming met onze trainers hebben we besloten dat dit voorlopig nog niet mogelijk is. Het geven van trainingen in de gymzalen is niet toegestaan en aan het geven van trainingen in de buitenlucht kleven teveel praktische bezwaren en veiligheidsrisico’s. Vanzelfsprekend blijven we de ontwikkelingen volgen en gaan we dit besluit heroverwegen indien daar aanleiding voor is.
In overeenstemming met onze eerdere besluiten wordt ook in de komende maand alleen de basiscontributie geïncasseerd en blijft de eerder uitgeschreven ALV van 17 maart tot nader bericht opgeschort.
Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en rekenen hierbij op uw begrip.
Vriendelijke groet,
Bestuur Longa Utrecht

Aanmelden nieuwsbrief

Nijntje beweegdiploma

KNGU Online Keurmerk

Sponsorkliks

­