Contributieregeling

In onderstaande tabel staan de contributiegelden zoals vastgesteld op de Algemene Leden Vergadering van 2016. De bedragen zijn per jaar.

Kosten Contributie(€/jaar)
Basiscontributie Jeugdlid (t/m 16 jaar) € 137,50
Basiscontributie Seniorlid € 152,50
Les recreatie, voor elk uur per week € 62,50
Les selectie/acro/springen, voor elk uur per week € 85,00
Administratiekosten betaling niet per incasso € 7,50
Begunstigend lid, geen lessen (ineens te betalen) € 10,00
Toesturen betalingsherinnering (per keer) € 2,50
  •  De contributie wordt in 10 maandelijkse termijnen geïnd (niet in juli en augustus)

Rekenvoorbeelden

Een recreatielid die 1 uur per week traint betaalt per jaar:
basiscontributie + 1 lesuur recreatie: €137,50 + €62,50 = €200

Een selectielid die 6 uur per week traint betaalt per jaar:
basiscontributie + 6 lesuren selectie: €137,50 + 6 x €85 = €647,50

Deze en nog een aantal voorbeelden staan in de onderstaande tabel (Jeugdlid):

Les Uren/week Contributie (€/jaar)
Recreatie 1 € 200,00
Selectie 6 € 637,50
Selectie 9 € 902,50

Incassobureau: Indien er, na herhaaldelijke herinneringen, niet is betaald kan het bestuur besluiten het openstaande bedrag te laten innen door een incassobureau. De kosten daarvoor zijn voor het betreffende lid.

Blessure, eerder stoppen, etc: Het niet volgen van trainingen door bijvoorbeeld blessures, vakantie etc. geeft geen recht op restitutie van contributie. Ook het, buiten de vastgestelde momenten waarop het lidmaatschap kan worden opgezegd, stoppen met (een deel van) de lessen geeft geen recht op restitutie van contributie. In bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken. Dit is ter beoordeling van het bestuur.

Gezinskorting: Vanaf het derde (betalende) familielid uit hetzelfde gezin, is er geen basiscontributie verschuldigd voor de jongste gezinsleden.

U-pas: Longa neemt deel aan de U-pasregeling van de gemeente Utrecht. Deze houdt in dat leden met een U-pas een korting krijgen op de contributie welke deels door de gemeente Utrecht wordt betaald. Zie voor meer informatie over de U-pas: http://www.u-pas.nl. De gemeente heeft vastgesteld dat een U-pas gebruiker alleen per half jaar kan opzeggen: op 30 december of 30 juni. Bij gebruik van de U-pas wordt contributie geïnd per half jaar, aan het begin van het betreffende halve jaar. Om gebruik van de U-pas regeling te maken moet bij het begin van het seizoen een kopie van de geldige U-pas aan de ledenadministratie worden gemaild. Als er geen kopie van de U-pas is ingeleverd kan er niet worden deelgenomen aan de trainingen. Het inleveren van de U-pas ontslaat het lid niet van de verantwoordelijkheid om contributie te betalen als betaling via de gemeente niet mogelijk is.

Lidmaatschap opzeggen: kan via inloggen op de Longa website of via de ledenmodule.
Voor recreanten geldt een opzegtermijn van 1 maand, welke ingaat op de eerste van de maand. Dus wanneer je op 15 januari uitschrijft gaat de opzegtermijn van 1 maand per 1 februari lopen en ben je dus lid t/m 28 februari.
Opzeggen voor de Acro selectie kan per seizoen.

Informatie Overzicht