Vertrouwenscontactpersoon

Wat is een vertrouwenscontactpersoon?

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen de sportvereniging of sportbond het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag of er een vraag over heeft. Heb je een klacht of een vraag? De VCP fungeert als eerste opvang voor leden: sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur. De vertrouwenscontactpersoon biedt een luisterend oor, geeft raad  en verwijst door voor geschikte hulp. Daarnaast adviseert en stimuleert de VCP de vereniging of bond om preventieve maatregelen te nemen.

Vertrouwenscontactpersonen behandelen klachten niet zelf inhoudelijk. Ze proberen je de weg naar een goede oplossing aan te geven. Zij zijn op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te bieden. Zij kunnen je informeren over de procedures en mogelijke vervolgstappen. Of je doorverwijzen naar een gespecialiseerde vertrouwenspersoon van het Centrum Veilige Sport van NOC*NSF, welke getraind zijn om de inhoudelijke begeleiding te geven. In een vertrouwelijk gesprek helpen zij je bij het doen van je verhaal.

Vertrouwenscontactpersoon binnen Longa

Ik ben  Jolanda van der Linden en als vertrouwenscontactpersoon het eerste aanspreekpunt binnen Longa. Neem dus contact met mij op als daar aanleiding voor is. Ik ben telefonisch bereikbaar op: 06 25 22 37 44 en via e-mail op jolanda.vanderlinden@sportutrecht.nl.